Välkommen till Interse

Vår verksamhet vänder sig till unga vuxna med diagnos Asperger som lever stora delar av sina liv isolerade i hemmet, i dagligt tal kallade hemmasittare. Vi som arbetar på Interse har alla lång erfarenhet av just denna grupp och flera av oss har själva barn som hamnat i denna situation på grund av okunskap och bristande stöd i skola och i samhället i stort.

Vår inriktning är datorer och datorspel och vi som arbetar här har detta som ett stort intresse sedan många år. Det måste vara roligt att komma hit för att klara av att bryta en långvarig isolering i hemmet. Under fliken daglig verksamhet kan du läsa mer om vilka arbetsuppgifter som finns. På längre sikt är vårt mål att vara en sluss ut i arbete eller till studier och flera hos oss har nu kommit en bit på väg vilket känns väldigt bra.

Vi försöker i så hög utsträckning som möjligt vara ett stöd till våra deltagare och deras närstående med olika kontakter med myndigheter, till exempel Försäkringskassan som nu plötsligt ger avslag på de flesta ansökningar om aktivitetsersättning. Vi har själva erfarenheter av vilket tungt arbete det är att ha alla dessa kontakter och att driva sina egna rättigheter.  Vi håller oss hela tiden uppdaterade när det gäller kunskap kring autism och vad som händer politiskt inom området  Nedan finns länkar till Autism- och aspergerförening, Attention och KIND där du kan hitta nyttig information och nyheter.