Interse Ekonomisk Förening är ett personal- och föräldrakooperativ

Vi som har startat föreningen har många års erfarenhet av vilka arbetssätt och metoder som är framgångsrika när det gäller den målgrupp vi vänder oss till. Vår verksamhets syfte är att öka delaktigheten i samhället och att förbättra livsvillkoren och därmed höja livskvaliteten för de vi vänder oss till.
 
Vi är övertygade om att samhället har mycket att vinna på att ta till vara vår målgrupps kompetens. 

Våra övergripande mål är att:
bryta en eventuell isolering genom ett meningsfullt socialt sammanhang
erbjuda stimulerande och intressanta arbetsuppgifter/studier i vår dagliga verksamhet
fungera som en länk vidare ut i arbetslivet på olika sätt 

Vi lägger stor vikt vid att vara uppdaterade när det gäller forskning kring autism och övriga områden som berör vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom tät kontakt med Autism- och aspergerföreningen i Stockholm, Attention och KIND vid Karolinska Institutet.


Vinsten återinvesterar vi för att vi hela tiden ska kunna utvecklas och höja kvaliteten i det vi gör.