Vi har lång erfarenhet av att arbeta med unga vuxna som lever stora delar av sina liv isolerade i sina föräldrars hem, i dagligt tal kallade hemmasittare. 

Många av de vi möter har en upplevelse av att gång på gång ha misslyckats ute i samhället och har till viss del tappat hoppet om en framtid. Genom att fokusera på deras styrkor och kompetenser är vår erfarenhet att det ganska snabbt går att hitta ett intresseområde att bygga vidare på. I ett första skede handlar arbetet om att bygga upp ett förtroende för att på sikt kunna ta sig ut från hemmet och hitta en meningsfull sysselsättning. 

Vi skräddarsyr upplägget utifrån individuella behov och lägger upp en planering utifrån de mål som formuleras. Då många i vår målgrupp har svårt att komma iväg hemifrån handlar ofta våra uppdrag om att vara ett stöd i detta.